Hangarian version | Magyar verzió

Hardware is your brain, your mind is the browser, the port is your eyes

Holo Install

Great inventions are born either by chance or by a suggestion.
It can also be brought about by need, fame and It is not an empty phrase that compulsion is the king.

"When I began planning my return during my deep trance meditations, a new need arose to find a way to keep myself out of the role of having to perform in front of people. But creating it was complicated to make the end result so simple and required some unique skills. On the websites behind the numbers you will find two types of holoinstall. The first is my own development, which is more effective at the upper-lower levels and is mainly good for your medium- to long-term vision. The other is for the existing mandala platform, my observation is that their effect is seen sooner on the physical plane = the playing field. The first one is more appropriate for those who live a more meditative, slower life, while the other is more suitable for those who live a fast life. Since no two people are the same, I have chosen the best way to do it by creating these neutral frameworks that can interact with each person in a completely different way. Life is a big game, and you can get the props you need just as you would in an adventure game."

Excerpt from here

English version

A hardware az agyad, az elméd a böngésző, a port a szemeid

Holo Install

A nagy találmányok vagy véletlenül születnek, vagy egy sugallatra.
Előidézheti még az igény, a hírnév és az sem üres frázis, hogy a kényszer nagy úr.

"Amikor a mélytransz meditációim során megkezdtem a visszatérés megtervezését, egy új igény jelenkezett arra, hogyan oldom meg azt, hogy kívül tartsam magam attól a szereptől, hogy emberek előtt kelljen szerepelnem. Elkészíteni viszont bonyolult volt, hogy a végeredmény ennyire egyszerű legyen és néhány egyedi képességet igényelt. A számok mögötti weboldalakon kétféle holoinstallt találsz. Az egyik a saját fejlesztésem, ami inkább a felső-mélyebb szinteken hatásos és főképp a közép- és hosszútávú elképezléseidhez jók. A másik a már létező mandala platformra készült, a megfigyelésem szerint ezek hatása hamarabb látható a fizikai síkon = a játéktéren. Az elsőt inkább azoknak célszerű használni, akik meditatívabb, lassabb életet élnek, míg a másik inkább alkalmas a gyors életet élők számára. Mivel nincs két egyforma ember, a legjobb megoldást választottam akkor, amikor ezeket a semleges keretrendszereket elkészítettem, amik az egyes emberekkel kölcsönhatásba lépve akár teljesen másképp is működhetnek. Az élet egy nagy játék, amihez a szükséges kellékeket meg tudod szerezni pont úgy, ahogy egy kalandjátékban tennéd."

Részlet innen

Room

1

Hagyd a monitoron és töltekezz, vagy szemeiddel fókuszálj a képek mögé a holografikus szint eléréséhez.
Leave it on the monitor and charge, or use your eyes to focus behind the images to get the holographic level.

Minden szoba jó valamire | Each room is good for something
Több információ a saját belső csatornáidon | More information through your own internal channels

Room

2

Hagyd a monitoron és töltekezz, vagy szemeiddel fókuszálj a képek mögé a holografikus szint eléréséhez.
Leave it on the monitor and charge, or use your eyes to focus behind the images to get the holographic level.

Minden szoba jó valamire | Each room is good for something
Több információ a saját belső csatornáidon | More information through your own internal channels

Room

3

Hagyd a monitoron és töltekezz, vagy szemeiddel fókuszálj a képek mögé a holografikus szint eléréséhez.
Leave it on the monitor and charge, or use your eyes to focus behind the images to get the holographic level.

Minden szoba jó valamire | Each room is good for something
Több információ a saját belső csatornáidon | More information through your own internal channels

Room

4

Hagyd a monitoron és töltekezz, vagy szemeiddel fókuszálj a képek mögé a holografikus szint eléréséhez.
Leave it on the monitor and charge, or use your eyes to focus behind the images to get the holographic level.

Minden szoba jó valamire | Each room is good for something
Több információ a saját belső csatornáidon | More information through your own internal channels

Szándék-Cél | Intent-Purpose

Room

6

Hagyd a monitoron és töltekezz, vagy szemeiddel fókuszálj a képek mögé a holografikus szint eléréséhez.
Leave it on the monitor and charge, or use your eyes to focus behind the images to get the holographic level.


Tizenkettő | Twelve

1 | Határkő || Border Stone | 1
2 | Csillagászat || Astronomy | 2
3 | Játszd újra Szem || GoldenEye | 3
4 | Autokorrekció || Auto correction | 4
5 | Corona Cyrus || Corona, Cyrus 5
6 | Vérnarancs || Blood orange | 6
7 | A Szabadság légköre || Atmosphere of Freedom | 7
8 | Valaki mindig Szív || Heart Sucks | 8
9 | Napangyal || Angel of the Sun | 9
10 |Eseménymenedzsment || Events Management | 10
11 | Rózsaszín Gömb || Pink Sphere | 11
12 | Kapcsolat || Contact | 12

Kívánságműsor | Wish Show

Időmenedzsment | <<|>> | Correct timing
Relogin | <<|>> | Relogin
Szerencse & Véletlen | <<|>> | Luck & Chance
Relax | <<|>> | Relax
Sorrend | <<|>> | Sequence
Álomfogó | <<|>> | Dreamcatcher
Casting | <<|>> | Casting
Harmonizátor | <<|>> | Hamonizer
? | <<|>> | ?Vezérlés optimalizálás | <<|>> | Control optimization
Játék a Szívvel | <<|>> | Playing with Heart
Szív töltő | <<|>> | Heart charger
Cselekvési terv | <<|>> | Action plan
Narancs Parancs | <<|>> | Orange Command
Tűzforrás | <<|>> | Fire source
Amit mindig is szerettél volna, de sose tudtad megfogalmazni | <<|>> | What you've always wanted but could never put into words
+Ideális ív | <<|>> | Ideal arc

Szakmai | Pro

XD SZABADULÓMŰVÉSZ ||| ORSON HOUDINI
helyzetekből szabadító | freeing from situations
Még nagyobb Ő ||| Even bigger He/She
helyzetekbe szabadító | | freeing to situations
holoSzoba ||| holoRoom
extrém szakmai | xtreme pro
Álom Szerkesztő ||| Dream Editor
ahogy tudsz update | update pro asap
RációEmuláció ||| RatioEmulatio
ratio emulatio
tervezés menedzser | planning manager
a torkán nincs izom | no muscle in the throat
Átlépés vezérlés ||| Transition control
szerezz időt magadnak | make time for yourselfMinden szoba jó valamire | Each room is good for something
Több információ a saját belső csatornáidon | More information through your own internal channels

7

Hagyd a monitoron és töltekezz, vagy szemeiddel fókuszálj a képek mögé a holografikus szint eléréséhez.
Leave it on the monitor and charge, or use your eyes to focus behind the images to get the holographic level.

Megtanulni választani

Ha bármiben választanod kell, csak a játékban van jó és rossz választás, ahol a "jó" és "rossz" fogalma létezik. Akkor nevezel valamit jónak, ha az összhangban van a szándékaiddal és rossznak, ha nem. Ám sok dolgot, amit rossznak láttál és a jövőből nézel vissza rá, már nevezhetsz jónak is és fordítva. Az ember a mindenkori jelenben nincs azon a látószögön, hogy ezeket a dolgokat átlássa, ezért nem érdemes ennek túlzott jelentőséget adni. Ha valamiben választanod kell, az a két agyféltekéd játéka. A racionális agyfélteke a logika alaján dönt, ám csak akkor tud megfelelő döntést hozni, ha minden szükséges információ a rendelkezésére áll. A logika képes arra is, hogy a hiányos információk hiányzó elemeit kikövetkeztesse és úgy rakja össze a képet. Ám mi van akkor, ha semmilyen információ nem áll a rendelkezésedre és úgy kell döntened? Ekkor fordulsz a másik agyféltekédhez, azaz a megérzésed alapján fogsz dönteni. Ha a megérzéseidet használod, akkor már a magasabb dimenziós képességeidhez nyúlsz attól függetlenül, hogy elfogadod ennek létezését vagy sem. Ám a magasabb dimenzió csak korlátozott formában veszi figyelembe azt a látószöget, ami alapján te akkor és ott meghatároztad a "jó" és a "rossz" fogalmát. Ha te tudnád azt, hogy amit akkor és ott jónak látsz, annak a vége egy rossz dolog, akkor is azt választanád? De ha ezeket előre tudnád, nem beszélhetnénk játékról. Ennek a dilemmának a feloldása az, hogy a megérzéseid sem arról, szólnak, hogy tudd, hanem arról, hogy érezd. Erről szól ez a Szoba, ahol eljött az ideje annak, hogy előre lefektess magadnak utat úgy, hogy ehhez az intuícióhoz fordulsz. A működési elve olyan, mintha tartot kártyákat húznál.

Kezdjünk bele


Learning to choose

If you have to make a choice in anything, it's only in the game that there is a right and wrong choice, where there is a concept of "right" and "wrong". You call something good if it is in line with your intentions and bad if it is not. But many things that you saw as bad and look back on from the future, you can now call good and vice versa. You are not in the present moment to see through these things, so it is not worth giving it too much importance. If you have to make a choice, it's a game of the two hemispheres of your brain. The rational brain makes decisions based on logic, but it can only make the right decision if it has all the information it needs. Logic is also capable of deducing the missing elements of missing information and putting the picture together. But what if you don't have any information and you have to decide? Then you turn to the other hemisphere of your brain, i.e. you decide based on your intuition. If you use your intuition, you are already tapping into your higher dimensional abilities, whether you accept its existence or not. But the higher dimension only takes into account a limited form of the perspective that you used to define "right" and "wrong" then and there. If you knew that what you saw as good then and there would end up being bad, would you still choose it? But if you knew these things in advance, we wouldn't be talking about a game. The resolution of this dilemma is that your intuition is not about knowing, but about feeling. That's what this Room is all about, where it's time to lay a path for yourself in advance by turning to that intuition. The way it works is like drawing a deck of tarot cards.

Let's get started


Minden szoba jó valamire | Each room is good for something
Több információ a saját belső csatornáidon | More information through your own internal channels