Mi ez? | What is this?


Spirituális csúcstechnológia, saját találmány. Lényege az, hogy a szemeiddel ezek mögé a speciális képek mögé fókuszálva a tudatod a holografikus frekvenciákra jut, ahol személyre szabott korrekciók, gyógyítások és beavatások válnak számodra elérhetővé. Az internet nem egy régi találmány és nagy előnye, hogy a megszállók által érzékelhetetlen módon történhet az energiaátvitel.

Ha abból indulok ki, hogy van, aki minden előzmény nélkül kerül ide és először találkozik ezzel, biztosan szüksége van bizonyos háttérinformációkra. Ha a közel 20 évig tartó, 0-24-ben végzett mélytransz meditációim előtt ugyanezzel találkoznék, mint amivel most te, minimum meredeknek nevezném magamat. Ám ezek után vagyok és ezekhez az egyedi spirituális technológiákkal jelenleg csak a weboldalaimon találkozhatsz.

Mindehhez a spirituális háttértámogatást az ÉlményPark Holoplatform biztosítja, amit a meditációim során feltelepítettem az emberiség tudathálójára. A Modern Ezotéria megalapítójaként egy új világlátással az informatika nyelvén a világ sokkal könnyebben magyarázható, ha elképzeled magad, mint aki egy holografikus videojátékban játszik, amit te a mindennapi életednek hívsz. Ha kinézel a szemeiden, láthatod is.

Vannak, akiket ez az egész mélyebben érdekel és vannak olyanok, akik bár érdeklődnek az elméjük lehetőségeinek felkutatása iránt, ám nem szeretnék magukat elkötelezni és az életüket alárendelni ennek. Az első arról szól, hogy spirituális támogatást kapsz az egyéni utadhoz, ami felé a belső hangod terel és arra kér, hogy fedezd fel magadnak a belső világodat. Ezt hívják ezotériának. Minden ehhez szükséges információt megtalálsz az elmenypark.net weboldalon. A második pedig arról, hogy úgy viszonyulj ehhez, mint ahogy a mobiltelefonodat is használod, mégsem tudod, hogyan van leprogramozva. Ezt hívják mágiának, mert nem a belső világod felderítése a cél, hanem a külvilágban való minél jobb játékélmény. Ha ellátogatsz az elmenypark.com weboldalra, mindjárt képbe is kerülsz, miről is szól ez a weboldal.

Ha az lenne az első gondolatod, hogyan tudnál ilyesmiket magadnak is rendelni.
High-tech spiritual technology, own invention. The bottom line is that by focusing your eyes behind these special images, your consciousness gets to holographic frequencies where personalized corrections, healings, and initiations become available to you. The internet is not an old invention and its great advantage is that energy transmission can take place in a way that is imperceptible to the occupiers.

If I start from the premise that there are people who come here without any precedent and encounter this for the first time, they definitely need some background information. If I were to encounter the same thing as you are now before my nearly 20-year deep-trans meditations in 0-24, I would call myself at least steep. But I am after that and you can only find these unique spiritual technologies on my websites at the moment.

Spiritual background support for all this is provided by the ÉlményPark Holoplatform, which I installed on the human web of consciousness during my meditations. As the founder of Modern Esotericism, with a new worldview in the language of informatics the world can be explained much more easily if you imagine yourself playing in a holographic video game that you call your everyday life. If you look out of your eyes, you can see it too.

There are those who are more deeply interested in all this and there are those who, while interested in exploring the possibilities of their minds, do not want to commit themselves and submit their lives to it. The first is about giving you spiritual support for your individual journey, which is directed by your inner voice and asking you to discover your inner world for yourself. This is called esotericism. You will find all the information you need for this at elmenypark.net. And the second is about treating it the same way you use your cell phone, yet you don’t know how it’s programmed. This is called magic because the goal is not to explore your inner world, but to have the best possible gaming experience in the outside world. If you visit elmenypark.com, you will immediately get an idea of what this website is about.

If that were your first thought, how could you order things like that for yourself.