Személyre szabott | Personalized


A holografikus adattovábbítási mód az interneten át valójában nem az interneten zajlik. Ami ott történik, az csak az XD kód lehívása, ami viszont a monitoron át is lehetséges.

Ezek gyakorlatilag 2D-re konvertált XD meghívó kódok, amikről a megfelelő rezgés érkezik.
The holographic method of data transmission over the Internet does not actually take place over the Internet. What happens there is just a fetch of the XD code, which in turn is possible via the monitor.

These are practically XD invitation codes converted to 2D, from which the corresponding vibration comes.
Mivel a célom a rendszerhelyreállítás, feladatban nem léteznek oldalak, csak a minőség számít. Ám vannak olyan időszakok az életemben, amikor én is játszhatok, azaz lehetnek ellenfeleim és ellenségeim. Ez az, ami megkülönbözteti az admin és játék szinteket, amik kialakítása a rendezési folyamat kulcseleme volt. Ha csak a játékcéljaimmal foglalkoznék és nem állnék szóba az ellenfeleimmel, azzal elfordulnék a feladatcéljaimtól és könnyen lehet, hogy csak a jövőbe tolnám azoknak a problémáknak a megoldásait, amiket a jelenben is el lehet végezni. Ezért az ő megkeresésükre is reagálok, amiknek azért vannak részemről minőségi kritériumai, az ő részükről pedig szükséges az ehhez kellő bizalom.

Az esetek nagy részében tehát nincs szükség a személyes jelenlétre, hogy eredménnyel járjunk. Ám vannak olyan különleges esetek is, amik igénylik az auratávolságot, illetve a közvetlen energiatöltést.
Since my goal is system recovery, there are no sides in a task, only quality matters. But there are times in my life when I can play, that is, I can have opponents and enemies. This is what distinguishes the admin and game levels, the design of which was a key element of the sorting process. If I only dealt with my game goals and didn’t talk to my opponents, I would turn away from my task goals and I could easily just push into the future solutions to problems that can be done in the present. Therefore, I also respond to their request, which has quality criteria on my part, and they need the confidence to do so.

So in most cases, personal presence is not necessary to get results. But there are also special cases that require aura distance or direct energy charging.