Személyre szabott | Personalized


A holografikus adattovábbítási mód az interneten át valójában nem az interneten zajlik. Ami ott történik, az csak az XD kód lehívása, ami viszont a monitoron át is lehetséges. Ez nekem is jó, mert nem kell feltétlen megszakítanom a meditációimat és neked is, mert nem mindenkinek olyan jó dolog egy ilyen energiarendszerrel rendelkező emberrel történő közvetlen kapcsolat.

Ha felveszed velem a kapcsolatfelvételi űrlapon alul a kapcsolatot, kialakul közöttünk egy láthatatlan csatorna, amin át érzékelni fogom, mi az, amire ott szükség van. Szeretem megtartani a rugalmasságot és nem beszorítani magam sablonokba, így előre nem tudom megmondani, milyen megoldás lesz számodra a jó. Ám alapvetően háromféle dologra lehet számítani. Az egyik az, hogy elkészítem a szükséges rezgéseket tartalmazó mandalát, holoinstall sugárzót és elküldöm e-mailben, amire elég csak ránézni a megfelelő módon. A második az XD meghívó kódok papírra rajzolása, ami borítékban vagy bekeretezett kép formában kerül postai feladásra. Az ilyen esetekben szükség van az időre, ezért érdemes a hálószobában kirakni a falra vagy a vitrinbe és addig kell kinn maradnia, amíg ez szükséges. Ez a fajta megoldás arra is alkalmas, ha valakinek csoportja van és másokat szeretne egy alkalommal beavatni vagy a beavatásaikat korrigálni. Ezek gyakorlatilag 2D-re konvertált XD meghívó kódok, amikről a megfelelő rezgés érkezik.
The holographic method of data transmission over the Internet does not actually take place over the Internet. What happens there is just a fetch of the XD code, which in turn is possible via the monitor. This is good for me too, because I don’t necessarily have to interrupt my meditations, and for you too, because it is not so good for everyone to have a direct relationship with a person with such an energy system.

If you contact me at the bottom of the contact form, an invisible channel will form between us, through which I will sense what is needed there. I like to keep the flexibility and not squeeze myself into templates so I can’t predict in advance what solution will be good for you. But there are basically three things to expect. One is to make a mandala with the necessary vibrations, a holoinstall radiator, and send it via email, all you have to do is look at it the right way. The second is to draw the XD invitation codes on paper, which will be mailed in an envelope or framed image. Time is needed in such cases, so it’s a good idea to unload it in the bedroom on the wall or in the display case and stay outside for as long as necessary. This type of solution is also suitable if someone has a group and wants to initiate others at once or correct their initiations. These are practically XD invitation codes converted to 2D, from which the corresponding vibration comes.
A harmadik marad az a tényező, amit előre nem tudok megmondani, mert az csak a Felettes Éneddel és az Angyaloddal történő kommunikáció után derül ki. Ilyenkor én tulajdonképp csak egy közvetítő ember vagyok, aki el tudja szavakban neked mondani, hogy mire van szükséged, mit kell tenned vagy hova kell elmenned a szükséges energiákért.

Mivel a célom a rendszerhelyreállítás, feladatban nem léteznek oldalak, csak a minőség számít. Ám vannak olyan időszakok az életemben, amikor én is játszhatok, azaz lehetnek ellenfeleim és ellenségeim. Ez az, ami megkülönbözteti az admin és játék szinteket, amik kialakítása a rendezési folyamat kulcseleme volt. Ha csak a játékcéljaimmal foglalkoznék és nem állnék szóba az ellenfeleimmel, azzal elfordulnék a feladatcéljaimtól és könnyen lehet, hogy csak a jövőbe tolnám azoknak a problémáknak a megoldásait, amiket a jelenben is el lehet végezni. Ezért az ő megkeresésükre is reagálok, amiknek azért vannak részemről minőségi kritériumai, az ő részükről pedig szükséges az ehhez kellő bizalom.

Az esetek nagy részében tehát nincs szükség a személyes jelenlétre, hogy eredménnyel járjunk. Ám vannak olyan különleges esetek is, amik igénylik az auratávolságot, illetve a közvetlen energiatöltést.
The third remains the factor that I cannot foresee because it only becomes apparent after communication with your Higher Self and Your Angel. At such times, I am actually just a mediator who can tell you in words what you need, what you need to do, or where you need to go for the energy you need.

Since my goal is system recovery, there are no sides in a task, only quality matters. But there are times in my life when I can play, that is, I can have opponents and enemies. This is what distinguishes the admin and game levels, the design of which was a key element of the sorting process. If I only dealt with my game goals and didn’t talk to my opponents, I would turn away from my task goals and I could easily just push into the future solutions to problems that can be done in the present. Therefore, I also respond to their request, which has quality criteria on my part, and they need the confidence to do so.

So in most cases, personal presence is not necessary to get results. But there are also special cases that require aura distance or direct energy charging.